Vereniging van Eigenaars
Wij hebben een ruime ervaring met het verzorgen van administraties voor Verenigingen van
Eigenaars en het uitvoeren van technisch beheer voor Verenigingen.

Wij kunnen o.a. de volgende zaken voor u verzorgen.
 • opzetten en actueel houden van de ledenadministratie
 • opzetten en beheren van uw archief
 • voorbereiden algemene ledenvergaderingen
 • notuleren van vergaderingen, het uitwerken en verzenden van notulen naar de leden
 • het bijwonen van bestuur- en ledenvergaderingen
 • het jaarlijks opstellen van de begroting.
 • het opstellen van een meerjaar begroting
 • gedurende het jaar bijhouden van de financiële administratie, waaronder debiteurenbeheer.
 • het verrichten van betalingen aan derden, na goedkeuring bestuur.
 • het, op verzoek, verzorgen van overzichten aan het bestuur.
 • het verzorgen van de jaarrekening, bestaande uit een Balans, een Exploitatierekening en toelichtingen.
 • het voorbereiden van de stukken ten behoeve van de kascommissie.
 • het tussentijds maken van afrekeningen van servicekosten bij verkoop ten behoeve van de notaris.
 • opvragen van offertes, in overleg met de vergadering, bij onderhoudsbedrijf\ven voor uitvoering van groot onderhoud.
 • verstrekken van schriftelijke opdrachten aan bedrijven voor uivoering van reparaties e.d.
 • het in behandeling nemen van klachten van leden.
 • het onderzoeken van klachten en nemen van maatregelen voor het wegnemen van de klachten.
 • aanvragen en beoordelen van offertes voor b.v. periodiek onderhoud.
 • het onderhouden van contacten met bedrijven in het kader van periodiek onderhoud.
 • het behandelen van schadeaangelegenheden die onder dekking vallen van de verzekeringspolissen van de Vereniging.
Onze Diensten
uw financiële administratie
uw salarisadministratie
uw belastingaangiften
uw VVE administraties en uitvoer beheer

Wij zijn er voor u!
Wij streven naar een optimale samenwerking en staan altijd voor uw klaar.

Contact
Cruquiusweg 1
kamer 3.06
2102 LS Heemstede
 
Telefoon 023-5256197
Fax 023-5258603
Mobiel 06-51834802
KvK 34275761

info@vangelderenadministratiekantoor.nl
Home | Over ons | Financiële Administratie | Salarisadministratie | Belastingenaangiften | Vereniging van Eigenaars | Contact
 © 2007 - Van Gelderen administratiekatoor - info@vangelderenadministratiekantoor.nl